Przeciwdziałanie przemocy domowej – powołanie nowego...

27.09.2023

Przeciwdziałanie przemocy domowej – powołanie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Miasta Radzyń Podlaski.   W dniu 22 czerwca 2023 r. ukazała się nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na mocy której,...

czytaj dalej...

Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych

22.09.2023

Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych   Działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r., poz. 1429 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje osoby...

czytaj dalej...

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. Nabór...

23.08.2023

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością. Nabór wniosków - edycja 2024 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja...

czytaj dalej...

Nieodpłatna pomoc prawna - Sursum Corda i Powiat Radzyński

22.06.2023

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT RADZYŃSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej...

czytaj dalej...

Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw...

23.05.2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje, że w dniu 22 maja 2023 r. odbyło się szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Temat szkolenia: Zmiana Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i...

czytaj dalej...

Fundacja Poland Business Run otworzyła oficjalny nabór...

17.05.2023

  Fundacja Poland Business Run otworzyła oficjalny nabór wniosków na dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym po amputacjach kończyn, a także po zabiegu mastektomii. Pomagamy bez względu na wiek, sytuację zawodową i...

czytaj dalej...

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym "Kawałek Nieba"...

08.05.2023

  POMOC DLA DZIECI I DOROSŁYCH CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH  –> CZYTAJ –> LINK   POMOC W LECZENIU CHORÓB NOWOTWOROWYCH –> CZYTAJ –> LINK   POMOC DLA UKRAINY –> CZYTAJ –>...

czytaj dalej...

SPES Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w...

14.04.2023

  Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą...


czytaj dalej...