Nazwa
instytucji
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel. 083-413-17-53/Fax.55
Godziny
pracy
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
 
Nazwa
instytucji
Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy
Adres ul. Bulwary 12
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel./Fax 083-352-80-29
Godziny
pracy
poniedziałek - piątek: 7.00-17.00
 
Nazwa
instytucji
Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1
Adres ul. Jana Pawła II 25
21-300 Radzyń Podlaski
Godziny
pracy
poniedziałek - piątek: 15.30-18.30
 
Nazwa
instytucji
Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2
Adres ul. Sitkowskiego 3
21-300 Radzyń Podlaski
Godziny
pracy
poniedziałek - piątek: 15.30-18.30
 
Nazwa
instytucji
Świetlica przy Filii Szkoły Podstawowej Nr 2
Adres ul. Chmielowskiego 5
Godziny
pracy
poniedziałek - piątek: 15.30-18.30
 
Nazwa
instytucji
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
"Mój Dom"
Adres ul. Warszawska 100
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel./Fax 083-352-51-07
Godziny
pracy
poniedziałek - piątek: 7.00-17.00
 
Nazwa
instytucji
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim
Adres ul. Lubelska 5
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel./Fax 083-352-72-66
Godziny
pracy
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
 
Nazwa
instytucji
Polski Czerwony Krzyż – Radzyń Podlaski
Adres ul. Sitkowskiego 1
21-300 Radzyń Podlaski
 
Nazwa
instytucji
Polski Związek Niewidomych – Koło
w Radzyniu Podlaskim
Adres ul. Jana Pawła II 2
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel./Fax 083-352-89-14
Godziny
pracy
czwartki: 9.00-12.00
 
Nazwa
instytucji
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Oddziału Regionalnego
w Radzyniu Podlaskim
Adres ul. Jana Pawła II 4
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel./Fax 083-352-76-43
 
Nazwa
instytucji
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Carpe Diem”
Adres ul. Bulwary 12
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel./Fax 083-352-80-29
 
Nazwa
instytucji
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Adres ul. Warszawska 325
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel./Fax 083-352-80-70
Godziny
pracy
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30
 
Nazwa
instytucji
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Adres ul. Wisznicka 111
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Sekretariat Tel. 083-413-22-67 Fax. 083-413-22-00
 
Nazwa
instytucji
Komenda Powiatowa Policji
w Radzyniu Podlaskim
Adres ul. Warszawska 100A
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel./Fax 083-351-22-10
 
Nazwa
instytucji
Schronisko dla bezdomnych
Adres ul. Brzostówiecka 2
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel./Fax 083-413-17-53
 
Nazwa
instytucji
Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
Adres ul. Lubelska 5
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel./Fax 083-352-72-66
 
Nazwa
instytucji
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Radzyniu Podlaskim
Adres ul. Jana Pawła II 6
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel./Fax 083-352-03-09
 
Nazwa
instytucji
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania
Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie
Adres ul. Jana Pawła II 6
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel./Fax 083-352-22-34
 
Nazwa
instytucji
Klub Seniora
Adres ul. Jana Pawła II 4
21-300 Radzyń Podlaski
Kontakt Tel./Fax 083-352-73-14