Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim
21-300 Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
Telefony:
Kierownik 083 413 17 64
Księgowość 083 413 17 53
Pracownicy socjalni 083 413 17 54
Świadczenia rodzinne, 500+, fundusz alimentacyjny  083 413 17 63
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne, faks 083 413 17 55

e-mail: sekretariat@mopsradzyn.pl
BIP- 
http://mopsradzyn.pl/bip/
ePUAP: /MOPS_Radzyn/SkrytkaESP


NIP 538 10 25 760
REGON 002300522
konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
72 8046 0002 2001 0000 0026 0001