Dodatek osłonowy 2024

 

 

 

DODATEK OSŁONOWY

dla rodzin w 2024 r.

 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim ponownie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.


 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 29 stycznia do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.


 

Procedura postępowania o przyznanie dodatku osłonowego

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2022.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznawany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

1) 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy dla osób opalających domy węglem:

  1. 1) 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

    2) 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

    3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

    4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


 

Dodatek osłonowy ma być wypłacany jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.


 

WYPEŁNIONE WNIOSKI prosimy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim, ul. Warszawska 32 w pokoju nr 2 piętro II codziennie od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Ośrodka.


 

W piątki wnioski nie są przyjmowane.


 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 83 413 17 55

 

http://mopsradzyn.naszops.pl/img/upload/files/541705922648-1.docx