Jak podpisać dokument elektronicznie za pomoca profilu zaufanego oraz serwisu gov.pl

W poniższym linku znajdziemy instrukcję i sposób postępowania z dokumentem elektronicznym w przypadku podpisu zaufanego

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany