Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych informujemy, że na Inspektora ochrony danych wyznaczono Panią Ewę Palus, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl